УНІТЕКПРОМ

066 429 80 50 - риштування, вишки-тури, підмости
050 654 20 93 - метали
067 343 50 95 - газове, теплове, водне обладнання

ТЕМП

 
Лічильники газу роторні "ТЕМП"
 
роторний газовий лічильник темп
Державний реєстр України  № У1381-07
Державний реєстр Російської Федерації № 32558-06
Державний реєстр Республіки Білорусь № РБ 03 07 3127 06
Державний реєстр Республіки Узбекистан № 02.1430-06
 
 
Умовні позначення
(виконання) лічильників
Qmin, м3/год Qnom, м3/год Qmax, м3/год
приклад запису позначення лiчиль­ника
при його замовленнi
для об'єкта газоспоживання:

 
- з номiнальним  значенням
об'ємної витрати газу 160 м3/год.
номіналь­ним діаметром 100
та з спiввiд­но­шен­ням витрат
(дiапазоном ви­мi­рю­вань) Qmin : Qmax як 1:100:

"Лiчильник газу роторний
G160 "ТЕМП" DN 100 1/100

ТУ У 30474655.001-2000";

 
- з номiнальним значенням
 об'ємної витрати газу 100 м3/год.
номіналь­ним діаметром 80
та з спiввiд­но­шенням витрат 
(дiапазоном ви­мiрювань) Qmin :Qmax як 1:50:

"Лiчильник газу роторний
G100 ”ТЕМП” DN 80 1/50
 ТУ У 30474655.001-2000".
лічильники можуть встановлені
на вертикальному
або горизонтальному газопроводі
безпосередньо за місцем експлуатації
G25 "ТЕМП" 1/100 0.4 25.0 40.0
G40 "ТЕМП" 1/100 0.65 40.0 65.0
G65 "ТЕМП" 1/50 2.0 65.0 100.0
G65 "ТЕМП" 1/100 1.0 65.0 100.0
G100 "ТЕМП" 1/50 3.0 100.0 160.0
G100 "ТЕМП" 1/100 1.6 100.0 160.0
G100 "ТЕМП" 1/160 1.0 100.0 160.0
G160 "ТЕМП" 1/50 5.0 160.0 250.0
G160 "ТЕМП" 1/100 2.5 160.0 250.0
G160 "ТЕМП" 1/160 1.6 160.0 250.0
G250 "ТЕМП" 1/50 8.0 250.0 400.0
G250 "ТЕМП" 1/100 4.0 250.0 400.0
G250 "ТЕМП" 1/160 2.5 250.0 400.0


 
Характеристики лічильників газу роторних "ТЕМП" ТИПОРОЗМІРИ
G25 G40 G65 G100 G160 G250
Діапозон робочих температур, оС від -50 до +60
Границі допустимої відносної похибки, % від Qmax до Qt ± 1,0
від Qmin до Qt ± 2,0
Максимальна втрата тиску
для повітря густиною 1,2 кг/м3 за Qmax, МПа
120 150 150 300 450 1400
Максимальний робочий надлишковий тиск, МПа 0.63
Робоче положення горизонтальне (напрям потоку газу: зліва направо або справа наліво)
вертикальне (напрям потоку газу: згори вниз(найкраще) або знизу вгору (не бажане))
Вихідний сигнал низькочастотний - типу "сухий контакт"
Ступінь вибухозахисту 1ExibIIBT4 Х
Матеріал корпусу та роторів алюмінієві сплави
Технічне обслуговування не потребує, тому що відсутня система мащення


 
Умовні позначення
лічильників
Номінальний діаметр DN Габаритні розміри, мм, не більше Маса, кг,
не більше
L H B D d
G25 "ТЕМП" 40 або 50 300 140 140 110 M12 11.0
G40 "ТЕМП" 360 13.0
G65 "ТЕМП" 80 або 100 380 168 214 170 M16 16.0
G100 "ТЕМП" 380 16.0
G160 "ТЕМП" 100 425 18.5
G250 "ТЕМП" 525 25.0